Αθήνα, 19 Ιουνίου 2018: Με οδηγό τη θετική ανταπόκριση και συμμετοχή των μελών των οικοσυστημάτων καινοτομίας οργανώθηκε μια ακόμα Ημέρα Αιμοδοσίας στο δίκτυο των Innohubs, που διαχειρίζεται το Corallia, την Τρίτη 19 Ιουνίου. Η Ημέρα Αιμοδοσίας έλαβε χώρα στο α2-innohub στο Μαρούσι για την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος (Coral Blood Bank).

Η συμμετοχή σε τέτοιου είδους δράσεις ενισχύει την έκφραση κοινωνικής ευαισθησίας με αποτέλεσμα την περαιτέρω ενδυνάμωση του οικοσυστήματος. Χάρη στο αίσθημα που έχουν επιδείξει οι αιμοδότες από τα μέλη των clusters και από τις επιχειρήσεις που στεγάζονται στo α2-innohub η Τράπεζα Αίματος έχει στηρίξει και καλύψει στο παρελθόν σε κρίσιμες στιγμές τις ανάγκες 50 και πλέον συνεργατών.

Με στόχο οι συνάνθρωποί μας να απολαμβάνουν τα οφέλη της εθελοντικής αιμοδοσίας παρέχοντας τέτοιου είδους βοήθεια, προσβλέπουμε στην υποστήριξη όλων και σε αντίστοιχες μελλοντικές δράσεις.

*Η Ημέρα Αιμοδοσίας πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Γενικού Νοσοκομείου Σωτηρία στην Αθήνα και του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών και εντάσσεται στις δράσεις κοινωνικής ευθύνης του Corallia και υλοποιείται με τη συμβολή του mi-Cluster].

Μετάβαση στο περιεχόμενο