Μιλάνο, 8 Μαΐου 2018: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το WorkShop «Harvesting Innovation» που οργανώθηκε από το CAPSELLA και το OPERA, το ιταλικό παρατηρητήριο Αγροοικολογίας  στο πλαίσιο της Εβδομάδας Φαγητού στο Μιλάνο.

Κατά τη διάρκεια του workshop, τo οποίο παρακολούθησαν πάνω από 90 άτομα, οι συμμετέχοντες  είχαν την ευκαιρία να δικτυωθούν και να ανταλλάξουν ιδέες με ειδικούς στους Τομείς της Αγροβιοποικιλότητας και της Αγροοικολογίας, με ειδήμονες στον τομέα της Σίτισης, αλλά και με εκπροσώπους Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και πολιτών.

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να αναδειχθεί και να εμπεδωθεί ο τρόπος με τον οποίο η Γεωργία θα μπορούσε να γίνει περισσότερο βιώσιμη μέσα από καινοτομίες σε Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ICT) αλλά και σε Ανοιχτά Δεδομένα (Open Data).

Οι πιο δημιουργικοί επιστήμονες της Ευρώπης στα ανοιχτά δεδομένα και στη γεωργία, επαγγελματίες, αγρότες, ερευνητές και ειδικοί αντάλλαξαν εμπειρίες και πρακτικές και ενέπλεξαν τους συμμετέχοντες σε μια ανοιχτή συζήτηση. Οι συμμετέχοντες είχαν επίσης την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις τελευταίες εφαρμογές που έχουν δημιουργηθεί όπως η SOILapp και η Storytelling.

Το «Harvesting Innovation» απευθυνόταν σε άτομα με καινοτόμο τρόπο σκέψης, που ενδιαφέρονται για τον πλανήτη, την υγεία και την επισιτιστική ασφάλεια και κατάφερε να αναδείξει τα αποτελέσματα του έργου CAPSELLA και τη συμβολή τους στα ενδιαφερόμενα κοινά. 

Μετάβαση στο περιεχόμενο