Ανοικτή η Πρόσκληση Υποβολών Επιχειρηματικών Σχεδίων της Θερμοκοιτίδας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος στην Ελλάδα – 1η προθεσμία υποβολής στις 28η Ιουνίου 2021
Αθήνα, 10.06.2021 Η Θερμοκοιτίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος στην Ελλάδα (ESA BIC Greece) ανακοίνωσε την...

Μενού

Διεύθυνση

Innohub
Λ. Κηφισίας 44
Monumental Plaza Κτήριο Γ
15125 Μαρούσι Αθήνα

Το Corallia είναι Μονάδα του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης και τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

ISO9001-2008-2

Corallia 2022©. All rights reserved.