Ανοικτή η Πρόσκληση Υποβολών Επιχειρηματικών Σχεδίων της Θερμοκοιτίδας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος στην Ελλάδα – 1η προθεσμία υποβολής στις 28η Ιουνίου 2021
Αθήνα, 10.06.2021 Η Θερμοκοιτίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος στην Ελλάδα (ESA BIC Greece) ανακοίνωσε την...
CASSINI Hackathon Greece 2022
https://hackathons.cassini.eu/greece https://hackathons.cassini.eu/greece Το CASSINI Hackathons & Mentoring είναι μια δυναμική πρωτοβουλία με σκοπό να συνδέσει...
Μετάβαση στο περιεχόμενο